ACS Unirea Bascov

Sportul înseamnă sănătate!

Actiuni privind persoanele cu dizabilitati

Omul ca persoană unică și irepetabilă se află în centrul preocupărilor privind aplicarea prevederilor Declarației universale a drepturilor omului. Pornind de la principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite prin care se „recunosc demnitatea intrinsecă, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale omului ca fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”1, au fost elaborate, aprobate și implementate / în curs de implementare o serie de reglementări menite să apere demnitatea și integritatea tuturor persoanelor, fără nici un fel de discriminare……
224-Metodologie-CES-sinteza
Design fără titlu