Sponsorizează cu 20%

din impozitul pe profit/venit

       Dacă eşti/reprezinţi o entitate juridică poţi sponsoriza ACS Unirea Bascov cu până la 20% din impozitul pe profit/venit. Pentru mai multe informaţii şi furnizarea modelului de contract de sponsorizare în bani, produse sau servicii, vă rugăm să ne contactaţi telefon sau prin e-mail. Baza legală şi alte informaţii le găsiţi în secţiunile următoare.

Impozit pe profit

Persoane juridice

Baza legală: Codul fiscal 2015  Art.25 Cheltuieli:

       Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

       Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Impozit pe venit

Microentităţi

Baza legală: Legea 30/2019 (punct 5):

       Care a permis microîntreprinderilor să deducă sponsorizările făcute către entitățile nonprofit din impozitul pe venit. Dacă ai / reprezinți o microîntreprindere, până la 20% din impozitul pe venit se poate transforma trimestrial în real sprijin pentru comunitate. Potențialul este enorm, depinde de tine să alegi să te implici.

1. Procedura este simplă, microîntreprinderea care efectuează o sponsorizare către ACS Unirea Bascov poate deduce valoarea sponsorizării până la nivelul de 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care a înregistrat cheltuielile.;

2. Deducerea se face prin completarea Declarației nr. 107 și depunerea acesteia până la data de 25 ianuarie anul în curs pentru toate sponsorizările efectuate în anul anterior pentru plătitorii de impozit pe venit.

       Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de până la 28 de trimestre consecutive.